למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
MASSAPEQUA, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 134
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.38 אקר (0.15 הקטאר), מספר MLS: 3279184
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 10,000 רגל רבוע (929 מ"ר), מספר MLS: 3267154
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.32 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 3256822
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.31 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 3268424
גודל המגרש: 0.3 אקר (0.12 הקטאר)מספר MLS: 3261809
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.28 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3235443
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.28 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3264568
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 8,988 רגל רבוע (835 מ"ר), מספר MLS: 3263428
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 8,000 רגל רבוע (743 מ"ר), מספר MLS: 3257457
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 7,500 רגל רבוע (697 מ"ר), מספר MLS: 3246567
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3229250
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3242737
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 8,000 רגל רבוע (743 מ"ר), מספר MLS: 3265221
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 7,209 רגל רבוע (670 מ"ר), מספר MLS: 3277044
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 5, גודל המגרש: 7,500 רגל רבוע (697 מ"ר), מספר MLS: 3273991
נכסים 1 - 15 מתוך 134