למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
MASSAPEQUA, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 216
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 0.5 אקר (0.2 הקטאר), מספר MLS: 3228868
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.28 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3226466
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3222606
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.5 אקר (0.2 הקטאר), מספר MLS: 3228867
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 9,606 רגל רבוע (892 מ"ר), מספר MLS: 3225889
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 10,000 רגל רבוע (929 מ"ר), מספר MLS: 3203608
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 10,000 רגל רבוע (929 מ"ר), מספר MLS: 3228001
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.45 אקר (0.18 הקטאר), מספר MLS: 3227989
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.23 אקר (0.09 הקטאר), מספר MLS: 3225559
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.28 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3185459
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 10,000 רגל רבוע (929 מ"ר), מספר MLS: 3204608
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.23 אקר (0.09 הקטאר), מספר MLS: 3210613
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 8,000 רגל רבוע (743 מ"ר), מספר MLS: 3207190
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.26 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 3220932
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.24 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 3220893
נכסים 1 - 15 מתוך 216