למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
MASPETH, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 74
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 2,350 רגל רבוע (218 מ"ר), מספר MLS: 3257723
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3283290
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 8,790 רגל רבוע (817 מ"ר), מספר MLS: 3283522
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3250263
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 2,500 רגל רבוע (232 מ"ר), מספר MLS: 3287740
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 2,600 רגל רבוע (242 מ"ר), מספר MLS: 3264244
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 2,600 רגל רבוע (242 מ"ר), מספר MLS: 3279728
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 2,500 רגל רבוע (232 מ"ר), מספר MLS: 3262039
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 2,600 רגל רבוע (242 מ"ר), מספר MLS: 3279726
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 2,500 רגל רבוע (232 מ"ר), מספר MLS: 3287795
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 2,024 רגל רבוע (188 מ"ר), מספר MLS: 3283318
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 2,875 רגל רבוע (267 מ"ר), מספר MLS: 3191827
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 2,500 רגל רבוע (232 מ"ר), מספר MLS: 3240875
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 2,500 רגל רבוע (232 מ"ר), מספר MLS: 3274048
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,300 רגל רבוע (214 מ"ר), מספר MLS: 3276194
נכסים 1 - 15 מתוך 74