למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
MANHASSET, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 132
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.89 אקר (0.36 הקטאר), מספר MLS: 3237144
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.32 אקר (0.53 הקטאר), מספר MLS: 3240021
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.57 אקר (0.23 הקטאר), מספר MLS: 3223899
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2.56 אקר (1.04 הקטאר), מספר MLS: 3176610
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.67 אקר (0.27 הקטאר), מספר MLS: 3246301
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3219440
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.72 אקר (0.29 הקטאר), מספר MLS: 3238595
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.66 אקר (0.27 הקטאר), מספר MLS: 3218813
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.52 אקר (0.61 הקטאר), מספר MLS: 3220993
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.82 אקר (0.33 הקטאר), מספר MLS: 3119401
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 1.06 אקר (0.43 הקטאר), מספר MLS: 3221547
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 1.01 אקר (0.41 הקטאר), מספר MLS: 3222412
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.29 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 3250347
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.35 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 3178657
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.32 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 3178622
נכסים 1 - 15 מתוך 132