למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
MANHASSET, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 75
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.89 אקר (0.36 הקטאר), מספר MLS: 3237144
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.72 אקר (0.29 הקטאר), מספר MLS: 3238595
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.82 אקר (0.33 הקטאר), מספר MLS: 3119401
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 1.06 אקר (0.43 הקטאר), מספר MLS: 3221547
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 0.51 אקר (0.21 הקטאר), מספר MLS: 3267145
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.38 אקר (0.15 הקטאר), מספר MLS: 3261894
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 1.01 אקר (0.41 הקטאר), מספר MLS: 3279419
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.33 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 3269283
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.32 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 3280046
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 0.23 אקר (0.09 הקטאר), מספר MLS: 3197620
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 0.47 אקר (0.19 הקטאר), מספר MLS: 3235381
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.25 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 3252485
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 0.42 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: 3256377
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.48 אקר (0.19 הקטאר), מספר MLS: 3261152
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.4 אקר (0.16 הקטאר), מספר MLS: 3274428
נכסים 1 - 15 מתוך 75