למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
LITTLE NECK, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 78
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 9,044 רגל רבוע (840 מ"ר), מספר MLS: 3239991
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,435 רגל רבוע (598 מ"ר), מספר MLS: 3281658
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 4,500 רגל רבוע (418 מ"ר), מספר MLS: 3278062
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.32 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 3251210
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 10,000 רגל רבוע (929 מ"ר), מספר MLS: 3289380
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3207690
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3266718
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,840 רגל רבוע (728 מ"ר), מספר MLS: 3263358
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 7,615 רגל רבוע (707 מ"ר), מספר MLS: 3278083
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3247855
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,499 רגל רבוע (511 מ"ר), מספר MLS: 3273136
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3262294
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.25 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 3262526
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 4,559 רגל רבוע (424 מ"ר), מספר MLS: 3262293
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 0.24 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 3281915
נכסים 1 - 15 מתוך 78