למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
HICKSVILLE, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 101
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 9,396 רגל רבוע (873 מ"ר), מספר MLS: 3233531
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 7,300 רגל רבוע (678 מ"ר), מספר MLS: 3233539
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 0.28 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3235234
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 0.47 אקר (0.19 הקטאר), מספר MLS: 3185621
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 8,100 רגל רבוע (752 מ"ר), מספר MLS: 3201975
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 9,732 רגל רבוע (904 מ"ר), מספר MLS: 3242955
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3239204
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.34 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 3233652
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,250 רגל רבוע (581 מ"ר), מספר MLS: 3249458
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3199131
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3153565
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3218343
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 8,946 רגל רבוע (831 מ"ר), מספר MLS: 3235055
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,500 רגל רבוע (511 מ"ר), מספר MLS: 3227357
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3218207
נכסים 1 - 15 מתוך 101