למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
HICKSVILLE, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 69
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 9,396 רגל רבוע (873 מ"ר), מספר MLS: 3233531
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 7,300 רגל רבוע (678 מ"ר), מספר MLS: 3233539
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 8,125 רגל רבוע (755 מ"ר), מספר MLS: 3279192
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.47 אקר (0.19 הקטאר), מספר MLS: 3185621
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 7,500 רגל רבוע (697 מ"ר), מספר MLS: 3277392
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 7,125 רגל רבוע (662 מ"ר), מספר MLS: 3257086
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3267072
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3276517
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3271969
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3276475
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3276474
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,250 רגל רבוע (581 מ"ר), מספר MLS: 3249458
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 0.26 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3257450
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 8,946 רגל רבוע (831 מ"ר), מספר MLS: 3277722
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 7,161 רגל רבוע (665 מ"ר), מספר MLS: 3266205
נכסים 1 - 15 מתוך 69