למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
HICKSVILLE, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 122
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 0.47 אקר (0.19 הקטאר), מספר MLS: 3185621
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 10,000 רגל רבוע (929 מ"ר), מספר MLS: 3204682
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 8,100 רגל רבוע (752 מ"ר), מספר MLS: 3201975
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 7,000 רגל רבוע (650 מ"ר), מספר MLS: 3188791
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,620 רגל רבוע (708 מ"ר), מספר MLS: 3213039
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3170946
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3153565
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3199131
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,200 רגל רבוע (576 מ"ר), מספר MLS: 3201820
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3218343
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 0.28 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3212609
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 5,300 רגל רבוע (492 מ"ר), מספר MLS: 3229289
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,000 רגל רבוע (650 מ"ר), מספר MLS: 3215160
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 7,700 רגל רבוע (715 מ"ר), מספר MLS: 3226685
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 5,500 רגל רבוע (511 מ"ר), מספר MLS: 3227357
נכסים 1 - 15 מתוך 122