למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
DIX HILLS, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 120
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.74 אקר (0.7 הקטאר), מספר MLS: 3228819
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: 3177414
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: 3177410
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: 3225511
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: 3193582
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: 3216804
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: 3177404
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.4 אקר (0.57 הקטאר), מספר MLS: 3219254
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.92 אקר (0.37 הקטאר), מספר MLS: 3179623
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: 3092295
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.8 אקר (0.73 הקטאר), מספר MLS: 3202865
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.94 אקר (0.38 הקטאר), מספר MLS: 3186135
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: 3217557
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 2.92 אקר (1.18 הקטאר), מספר MLS: 3208362
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: 3162110
נכסים 1 - 15 מתוך 120