למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
COLLEGE POINT, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 86
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.23 אקר (0.09 הקטאר), מספר MLS: 3256672
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 6, גודל המגרש: 3,300 רגל רבוע (307 מ"ר), מספר MLS: 3280751
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 3,264 רגל רבוע (303 מ"ר), מספר MLS: 3282997
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,583 רגל רבוע (426 מ"ר), מספר MLS: 3137729
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3283131
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3256262
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 6, גודל המגרש: 4,350 רגל רבוע (404 מ"ר), מספר MLS: 3286319
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 6, גודל המגרש: 4,350 רגל רבוע (404 מ"ר), מספר MLS: 3286328
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3287407
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 3,885 רגל רבוע (361 מ"ר), מספר MLS: 3286279
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 4,500 רגל רבוע (418 מ"ר), מספר MLS: 3266580
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, מספר MLS: 3246164
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, מספר MLS: 3234749
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, מספר MLS: 3281893
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3264829
נכסים 1 - 15 מתוך 86