למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
BROOKLYN, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 172
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3222234
גודל המגרש: 7,400 רגל רבוע (687 מ"ר)מספר MLS: 3247524
גודל המגרש: 4,942 רגל רבוע (459 מ"ר)מספר MLS: 3236007
גודל המגרש: 4,169 רגל רבוע (387 מ"ר)מספר MLS: 3248357
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3217617
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,000 רגל רבוע (186 מ"ר), מספר MLS: 3201484
גודל המגרש: 1.19 אקר (0.48 הקטאר)מספר MLS: 3239563
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 4,600 רגל רבוע (427 מ"ר), מספר MLS: 3236282
גודל המגרש: 2,000 רגל רבוע (186 מ"ר)מספר MLS: 3255841
גודל המגרש: 1,450 רגל רבוע (135 מ"ר)מספר MLS: 3195415
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 2,000 רגל רבוע (186 מ"ר), מספר MLS: 3242616
גודל המגרש: 3,230 רגל רבוע (300 מ"ר)מספר MLS: 3251896
גודל המגרש: 1,600 רגל רבוע (149 מ"ר)מספר MLS: 3190133
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,104 רגל רבוע (381 מ"ר), מספר MLS: 3193304
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,014 רגל רבוע (652 מ"ר), מספר MLS: 3206066
נכסים 1 - 15 מתוך 172