למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
BROOKLYN, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 129
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3267757
גודל המגרש: 1,971 רגל רבוע (183 מ"ר)מספר MLS: 3281636
גודל המגרש: 4,942 רגל רבוע (459 מ"ר)מספר MLS: 3236007
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3217617
גודל המגרש: 2,000 רגל רבוע (186 מ"ר)מספר MLS: 3255841
גודל המגרש: 1,450 רגל רבוע (135 מ"ר)מספר MLS: 3195415
גודל המגרש: 4,628 רגל רבוע (430 מ"ר)מספר MLS: 3265705
גודל המגרש: 3,230 רגל רבוע (300 מ"ר)מספר MLS: 3251896
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,014 רגל רבוע (652 מ"ר), מספר MLS: 3206066
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 7,500 רגל רבוע (697 מ"ר), מספר MLS: 3240580
מספר חדרי שינה: 1, מספר חדרי שירותים: 1, מספר MLS: 3269638
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 3,500 רגל רבוע (325 מ"ר), מספר MLS: 3204564
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1,240 רגל רבוע (115 מ"ר), מספר MLS: 3275414
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 1,700 רגל רבוע (158 מ"ר), מספר MLS: 3279808
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 3,017 רגל רבוע (280 מ"ר), מספר MLS: 3241438
נכסים 1 - 15 מתוך 129