למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
BROOKLYN, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 159
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3222234
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3217617
גודל המגרש: 2,684 רגל רבוע (249 מ"ר)מספר MLS: 3157619
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,000 רגל רבוע (186 מ"ר), מספר MLS: 3201484
גודל המגרש: 1,450 רגל רבוע (135 מ"ר)מספר MLS: 3195415
גודל המגרש: 1,600 רגל רבוע (149 מ"ר)מספר MLS: 3190133
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,014 רגל רבוע (652 מ"ר), מספר MLS: 3206066
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1,533 רגל רבוע (142 מ"ר), מספר MLS: 3208683
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,253 רגל רבוע (209 מ"ר), מספר MLS: 3092265
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 1,408 רגל רבוע (131 מ"ר), מספר MLS: 3184474
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 3,500 רגל רבוע (325 מ"ר), מספר MLS: 3204564
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 1,875 רגל רבוע (174 מ"ר), מספר MLS: 3203784
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 1,875 רגל רבוע (174 מ"ר), מספר MLS: 3207263
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3147705
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3172376
נכסים 1 - 15 מתוך 159