Horizon Village Realty
Về chúng tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Danh sách của chúng tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
CALIENTE, Cư gia
tìm được 9 tài sản (cho thấy 1 tới 9)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: 2243930
Kích cỡ nhà: 5.888 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 309 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2250200
Kích cỡ nhà: 1.911 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 19,98 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2242862
Kích cỡ nhà: 2.256 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.250 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2199133
Kích cỡ nhà: 1.116 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2183724
Kích cỡ nhà: 2.016 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.611 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2259573
Kích cỡ nhà: 1.147 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.250 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2262835
Kích cỡ nhà: 2.016 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.250 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2239448
Kích cỡ nhà: 980 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 2244674
Kích cỡ nhà: 930 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Trang Kết Quả 1 of 1

Dữ liệu về Bất động sản đang được rao bán trên trang web này một phần là lấy từ chương trình TRAO ĐỔI DỮ LIỆU QUA INTERNET (IDX) của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS. Các danh sách Bất động sản của các Công ty Môi giới khác với chủ của site này được đánh dấu bằng logo của IDX logo.
GLVAR thấy thông tin có vẻ đáng tin cậy nhưng không có bảo đảm.
Bản quyền © 2021 của Hiệp hội các NHÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN vùng xung quanh Las Vegas® MLS.
Bảo lưu mọi quyền.


Immobel

Agent Only