888 Vinning Realty LLC

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
Vichente Oprea
888 Vinning Realty LLC
điện thoại: 1 (631) 796-1139
di động: 1 (631) 796-1139
fax: 1 (631) 885-8960
https://www.888vinningrealty.com
56 Kingston St, Deer Park, NY 11729

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 93

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 3225838
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 3182327
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 3216868
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3193567
Kích cỡ lô đất: 1.890 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3192700
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 3194095
Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh
Số MLS: 3192651
Kích cỡ lô đất: 4.375 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3200782
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 3196675
Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3153951
Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 3225925
Kích cỡ lô đất: 0,98 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 3191014
Kích cỡ lô đất: 1.347 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3224856
Kích cỡ lô đất: 2.900 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3185256
Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3224963
Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 93
Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2020. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel