888 Vinning Realty LLC

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
Vichente Oprea
888 Vinning Realty LLC
điện thoại: 1 (631) 796-1139
di động: 1 (631) 796-1139
fax: 1 (631) 885-8960
https://www.888vinningrealty.com
56 Kingston St, Deer Park, NY 11729

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 118

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 3205558
Kích cỡ lô đất: 4.416 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 3192703
Kích cỡ lô đất: 5.750 foot vuông
Số MLS: 3200062
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3195691
Kích cỡ lô đất: 4.136 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3201080
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3215281
Kích cỡ lô đất: 2.025 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 3186211
Kích cỡ lô đất: 3.380 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 3156778
Kích cỡ lô đất: 2.317 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3196813
Kích cỡ lô đất: 2.322 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3209861
Kích cỡ lô đất: 2.026 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3203396
Kích cỡ lô đất: 1.520 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 3213671
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3195801
Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 3189575
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 3153820
Kích cỡ lô đất: 1.986 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 118
Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2020. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel