888 Vinning Realty LLC

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
Vichente Oprea
888 Vinning Realty LLC
điện thoại: 1 (631) 796-1139
di động: 1 (631) 796-1139
fax: 1 (631) 885-8960
https://www.888vinningrealty.com
56 Kingston St, Deer Park, NY 11729

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 159

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 3224781
Kích cỡ lô đất: 2.042 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 3213851
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 3202235
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3183718
Kích cỡ lô đất: 2.750 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 3160413
Kích cỡ lô đất: 2.742 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3224539
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 3225871
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3198177
Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 3214456
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3224054
Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 3208158
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 3193161
Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 3224397
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 3217484
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 3229148
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 159
Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2020. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel