888 Vinning Realty LLC

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
Vichente Oprea
888 Vinning Realty LLC
điện thoại: 1 (631) 796-1139
di động: 1 (631) 796-1139
fax: 1 (631) 885-8960
https://www.888vinningrealty.com
56 Kingston St, Deer Park, NY 11729

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 217

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 3177598
Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh
Số MLS: 3193512
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 3196812
Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông
Số MLS: 3199767
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3214551
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3179442
Kích cỡ lô đất: 5.240 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 3189213
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 3197313
Kích cỡ lô đất: 8.624 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3185340
Kích cỡ lô đất: 4.232 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3195233
Kích cỡ lô đất: 6.875 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3186170
Kích cỡ lô đất: 6.298 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3036263
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 3198134
Kích cỡ lô đất: 500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3213439
Kích cỡ lô đất: 8.400 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 217
Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2020. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel