888 Vinning Realty LLC

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
Vichente Oprea
888 Vinning Realty LLC
điện thoại: 1 (631) 796-1139
di động: 1 (631) 796-1139
fax: 1 (631) 885-8960
https://www.888vinningrealty.com
56 Kingston St, Deer Park, NY 11729

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 162

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 3157552
Kích cỡ lô đất: 1.105 foot vuông
Số MLS: 3147427
Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông
Số MLS: 3170027
Kích cỡ lô đất: 2.321 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3192800
Kích cỡ lô đất: 2.784 foot vuông
Số MLS: 3200299
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 3200296
Kích cỡ lô đất: 9.375 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 3216363
Kích cỡ lô đất: 9.780 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3200091
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 3024743
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 3210264
Kích cỡ lô đất: 5.130 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 3192646
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3209995
Kích cỡ lô đất: 9.592 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3187942
Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 3017982
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 3228864
Kích cỡ lô đất: 6.650 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 162
Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2020. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel