888 Vinning Realty LLC

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
Vichente Oprea
888 Vinning Realty LLC
điện thoại: 1 (631) 796-1139
di động: 1 (631) 796-1139
fax: 1 (631) 885-8960
https://www.888vinningrealty.com
56 Kingston St, Deer Park, NY 11729

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 129

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 3161491
Kích cỡ lô đất: 2.875 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3168188
Kích cỡ lô đất: 2.250 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3194367
Kích cỡ lô đất: 2.506 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3198174
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 3206442
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 3213319
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3213383
Kích cỡ lô đất: 4.003 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 3208004
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3192993
Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 3197285
Kích cỡ lô đất: 4.900 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 3171186
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 3157603
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 3190091
Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 3201133
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 3186899
Kích cỡ lô đất: 2.450 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 129
Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2020. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel