888 Vinning Realty LLC
Các chi tiết về tài sản
Yêu Cầu Thêm Thông Tin
Vichente Oprea
888 Vinning Realty LLC
điện thoại: 1 (631) 796-1139
di động: 1 (631) 796-1139
fax: 1 (631) 885-8960
https://www.­888vinningrealt­y.com
56 Kingston St
Deer Park, NY 11729
Tên:
E-mail:
điện thoại:
Tin Nhắn Của Bạn:
117 West Sunrise Highway W, Freeport, NY 11520, Hoa Kỳ
Giá niêm yết: $899.000
Số MLS: 3192800
Loại tài sản: Cư gia, Kinh doanh
Diện tích đất: 2.784 foot vuông (259 m2)
Các chi tiết về tài sản
Hệ thống điều hòa không khí trung tâm Hệ thống làm lạnh:
Bình luận
INVESTMENT OPPORTUNITY!!! This huge money making Dentist office (1st floor) with multiple office space on the 2nd floor for sale!!! This established dentist office is available for Sale (with option to rent)! Commercial building on Sunrise Highway, with extremely high vehicular and foot traffic, near to a strip mall, Freeport LIRR and an AAA location. Building has a private deeded walkway to the rear. Building has municipal parking lot in the back of the building. Priced way below value!


Liệt kê theo: Royal House Realty Inc


Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2020. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel