WOODHAVEN, Cư gia
tìm được 72 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 5
Số MLS: 2892788
Kích cỡ nhà: 4.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2951714
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2964768
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2951758
Kích cỡ lô đất: 4.048 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2942541
Kích cỡ lô đất: 7.300 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2968173
Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2964470
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2942557
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2958458
Kích cỡ nhà: 2.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.017 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2947324
Kích cỡ lô đất: 1.880 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2908887
Kích cỡ lô đất: 2.542 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2968478
Kích cỡ lô đất: 2.520 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2958173
Kích cỡ nhà: 2.096 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.823 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2969444
Kích cỡ lô đất: 2.725 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2957356
Kích cỡ lô đất: 4.479 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 5
Trang Kết Quả 1 of 5
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel