SUNNYSIDE, Cư gia
tìm được 10 tài sản (cho thấy 1 tới 10)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: 2924080
Kích cỡ nhà: 5.355 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.750 foot vuông
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2924068
Kích cỡ nhà: 5.526 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.750 foot vuông
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2902259
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2902260
Kích cỡ nhà: 1.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2916896
Kích cỡ lô đất: 7.248 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2931686
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2931173
Kích cỡ lô đất: 7.560 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2934467
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2937136
Kích cỡ nhà: 725 foot vuông
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Trang Kết Quả 1 of 1
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel