REGO PARK, Cư gia
tìm được 98 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 7
Số MLS: 2974570
Kích cỡ lô đất: 5.600 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2923732
Kích cỡ lô đất: 1.840 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2985716
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2967589
Kích cỡ nhà: 2.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2970719
Kích cỡ nhà: 1.296 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.292 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2947313
Kích cỡ lô đất: 3.380 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2942924
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2973903
Kích cỡ nhà: 1.337 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2983844
Kích cỡ nhà: 900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.030 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2977046
Kích cỡ lô đất: 2.357 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2979426
Kích cỡ lô đất: 2.230 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2973861
Kích cỡ nhà: 838 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2973890
Kích cỡ nhà: 942 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2977368
Kích cỡ nhà: 1.245 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2987257
Kích cỡ nhà: 1.250 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Trang Kết Quả 1 of 7
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel