HAMPTON BAYS, Cư gia
tìm được 142 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 10
Số MLS: 2973022
Kích cỡ nhà: 3.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2985006
Kích cỡ nhà: 576 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2918842
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2933971
Kích cỡ nhà: 5.690 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2941294
Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2977605
Kích cỡ nhà: 2.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2899417
Kích cỡ lô đất: 1,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2933225
Kích cỡ nhà: 3.701 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2933955
Kích cỡ lô đất: 3,05 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2927896
Kích cỡ nhà: 3.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,91 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2959211
Kích cỡ nhà: 3.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2973065
Kích cỡ nhà: 4.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2929072
Kích cỡ nhà: 1.852 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,84 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2929256
Kích cỡ nhà: 1.965 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2929257
Kích cỡ nhà: 1.965 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,84 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 10
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel