GLEN OAKS, Cư gia
tìm được 12 tài sản (cho thấy 1 tới 12)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: 2952095
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2971291
Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2976266
Kích cỡ lô đất: 3.750 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2978025
Kích cỡ lô đất: 4.150 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2976460
Kích cỡ nhà: 1.710 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2979409
Kích cỡ nhà: 1.000 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2967193
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2974375
Kích cỡ nhà: 764 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2901002
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2981673
Kích cỡ nhà: 766 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2966408
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2976021
Kích cỡ nhà: 651 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Trang Kết Quả 1 of 1
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel