GLEN COVE, Cư gia
tìm được 111 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 8
Số MLS: 2957798
Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2975548
Kích cỡ nhà: 8.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2978184
Kích cỡ nhà: 1.922 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2981376
Kích cỡ lô đất: 1,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2978187
Kích cỡ nhà: 1.914 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2955898
Kích cỡ lô đất: 2,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2978234
Kích cỡ nhà: 1.924 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2972260
Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2861541
Kích cỡ nhà: 3.100 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2870895
Kích cỡ nhà: 3.100 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2870899
Kích cỡ nhà: 3.100 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2959055
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2978180
Kích cỡ nhà: 1.741 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2849015
Kích cỡ nhà: 4.369 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,07 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2962692
Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 8
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel