ELMHURST, Cư gia
tìm được 168 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 12
Số MLS: 2949828
Kích cỡ nhà: 1.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2888252
Kích cỡ lô đất: 4.750 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2971553
Kích cỡ lô đất: 1.900 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2955886
Kích cỡ lô đất: 2.900 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2973300
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2974373
Kích cỡ lô đất: 3.800 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2911432
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2976088
Kích cỡ lô đất: 3.700 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2917174
Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 2953960
Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông
Phòng ngủ: 13
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2911486
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2921910
Kích cỡ lô đất: 2.900 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2973915
Kích cỡ lô đất: 2.261 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 2914096
Kích cỡ nhà: 3.627 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.920 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2973984
Kích cỡ lô đất: 1.748 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 12
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel