E. SETAUKET, Cư gia
tìm được 33 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 3
Số MLS: 2952167
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2954046
Kích cỡ nhà: 3.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2980031
Kích cỡ nhà: 4.732 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2972917
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2976845
Kích cỡ nhà: 3.125 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2963449
Kích cỡ nhà: 3.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2970556
Kích cỡ lô đất: 1,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2956748
Kích cỡ nhà: 3.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2979627
Kích cỡ nhà: 2.985 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2958041
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2971485
Kích cỡ lô đất: 0,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2983308
Kích cỡ nhà: 1.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2986476
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2965753
Kích cỡ nhà: 2.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2986441
Kích cỡ lô đất: 5.227 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 3
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel