CANARSIE, Cư gia
tìm được 7 tài sản (cho thấy 1 tới 7)
Trang Kết Quả 1 of 1
Số MLS: 2907417
Kích cỡ nhà: 1.298 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2899301
Kích cỡ nhà: 1.540 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2906284
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2919401
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2868039
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2886059
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2930723
Kích cỡ lô đất: 2.275 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 1
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel