BRENTWOOD, Cư gia
tìm được 153 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 11
Số MLS: 2912907
Kích cỡ nhà: 2.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2958776
Kích cỡ lô đất: 0,79 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2973459
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2963870
Kích cỡ nhà: 2.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.663 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2979113
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2968268
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2982032
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2986278
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2927498
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2950352
Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2979575
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2964553
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 2796696
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2932660
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 2971992
Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 11
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Shawn Elliott

Shawn Elliott Luxury Homes
điện thoại: +1 (516) 364-4663 x111
di động: +1 (516) 695-6349
+1 (516) 286-6000
fax: +1 (516) 364-4696
www.shawnelliot­t.com
www.shawnelliot­tmagazine.com
www.shawnelliot­tblog.com
175 Froehlich Farm Blvd, Woodbury, NY 11797
Liên lạc với chúng tôi

Dữ liệu được hiển thị có thể là từ chủ sở hữu bất động sản hoặc hồ sơ công cộng do các bên thứ ba phi chính chủ cung cấp. Dữ liệu này không được bảo đảm. Bản quyền 2017. Dịch vụ đăng kê bất đông sản của Long Island, Inc. Giữ mọi bản quyền.


  
Immobel