English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 67497

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: N6100371
Kích cỡ nhà: 2.038 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.625 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: U7780884
Kích cỡ nhà: 11.369 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10335802
Kích cỡ nhà: 62.200 foot vuông
Phòng ngủ: 33
Phòng vệ sinh: 38
Phòng vệ sinh không tắm: 14
Số MLS: 681
Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 26,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 568695
Kích cỡ nhà: 2.942 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 26,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: A10172834
Kích cỡ nhà: 20.000 foot vuông
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10382270
Kích cỡ nhà: 18.432 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: RX-10414433
Kích cỡ nhà: 21.305 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,93 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 6
Số MLS: 18-167
Kích cỡ nhà: 22.975 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 6
Số MLS: RX-10122807
Kích cỡ nhà: 32.661 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 10
Số MLS: RX-10413968
Kích cỡ nhà: 20.219 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,79 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 8
Số MLS: 18-657
Kích cỡ nhà: 24.600 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 8
Số MLS: T2932297
Kích cỡ nhà: 3.246 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: V4900007
Kích cỡ nhà: 7.147 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 67497