English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 11760

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 16-524
Kích cỡ nhà: 29.483 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 237,82 dặm Anh
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 18304582
Kích cỡ nhà: 32.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 13,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 17
Số MLS: 217848
Kích cỡ lô đất: 10,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Số MLS: OC17202153
Kích cỡ nhà: 13.216 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 17-2107
Kích cỡ nhà: 8.240 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 170044051
Kích cỡ nhà: 23.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 22,22 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 11
Số MLS: 18-343908
Kích cỡ nhà: 11.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 39,22 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: OC18095309
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 180006199
Kích cỡ nhà: 2.684 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 33,77 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: ML81688409
Kích cỡ nhà: 8.826 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Kích cỡ nhà: 12.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,02 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: ML81700365
Kích cỡ nhà: 8.912 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 48,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 18309012
Kích cỡ nhà: 18.087 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 4
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 11760