English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 69351

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: RX-10335802
Kích cỡ nhà: 62.200 foot vuông
Phòng ngủ: 33
Phòng vệ sinh: 38
Phòng vệ sinh không tắm: 14
Số MLS: 681
Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 26,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 568695
Kích cỡ nhà: 2.942 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 26,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10382270
Kích cỡ nhà: 18.432 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: A10172834
Kích cỡ nhà: 20.000 foot vuông
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10122807
Kích cỡ nhà: 32.661 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 10
Số MLS: 18-167
Kích cỡ nhà: 22.975 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 6
Số MLS: RX-10173137
Kích cỡ nhà: 15.398 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Kích cỡ nhà: 24.600 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 8
Số MLS: RX-10397695
Kích cỡ nhà: 11.027 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,04 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10371649
Kích cỡ nhà: 20.875 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 12
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: Rx-10266723
Kích cỡ nhà: 10.758 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 33,50 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10272768
Kích cỡ nhà: 24.760 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: RX-10385909
Kích cỡ nhà: 9.474 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,54 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 69351