Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 95

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10174705
Kích cỡ nhà: 4.588 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10161259
Kích cỡ nhà: 3.346 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10207043
Kích cỡ nhà: 5.245 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: F10200020
Kích cỡ nhà: 4.195 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.860 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10198598
Kích cỡ nhà: 4.272 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10209454
Kích cỡ nhà: 2.842 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.586 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10209464
Kích cỡ nhà: 4.286 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10198382
Kích cỡ nhà: 3.258 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.343 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10197572
Kích cỡ nhà: 3.696 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.387 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: H10698784
Kích cỡ nhà: 1.674 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10198578
Kích cỡ nhà: 2.731 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.600 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: H10662786
Kích cỡ nhà: 1.424 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10212622
Kích cỡ nhà: 4.122 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.059 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10187014
Kích cỡ nhà: 2.744 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10202126
Kích cỡ nhà: 2.314 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.501 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 95


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2020 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only