Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://misahomes.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 95

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10162141
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10142144
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10163775
Kích cỡ nhà: 459.558 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10,55 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10167586
Kích cỡ nhà: 4.839 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.839 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10153314
Kích cỡ nhà: 56.192 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10164301
Kích cỡ nhà: 56.192 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10151426
Kích cỡ nhà: 7.841 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10147955
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10142888
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10167849
Kích cỡ nhà: 43.560 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10157364
Kích cỡ nhà: 54.450 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10161210
Kích cỡ nhà: 54.450 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10164179
Kích cỡ nhà: 64.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 95


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only