Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://misahomes.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 96

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10142144
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10118634
Kích cỡ nhà: 6.534 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.534 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10151426
Kích cỡ nhà: 7.841 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10147955
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10142888
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10157364
Kích cỡ nhà: 54.450 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10157579
Kích cỡ nhà: 54.450 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10126374
Kích cỡ nhà: 7.497 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.497 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10150021
Kích cỡ nhà: 54.450 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10146015
Kích cỡ nhà: 8.969 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.969 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10143713
Kích cỡ nhà: 8.442 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.442 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 96


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only