Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 82

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10181645
Kích cỡ nhà: 2.848 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.373 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10184972
Kích cỡ nhà: 2.127 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10168915
Kích cỡ nhà: 2.855 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10194134
Kích cỡ nhà: 2.186 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.316 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10169479
Kích cỡ nhà: 2.709 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.184 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10162664
Kích cỡ nhà: 1.868 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10178320
Kích cỡ nhà: 2.450 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.736 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10187743
Kích cỡ nhà: 2.059 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10188118
Kích cỡ nhà: 2.185 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10188121
Kích cỡ nhà: 2.185 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10189839
Kích cỡ nhà: 2.775 foot vuông
Số MLS: F10189978
Kích cỡ nhà: 2.475 foot vuông
Số MLS: F10191408
Kích cỡ nhà: 2.449 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10167109
Kích cỡ nhà: 2.439 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.802 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10184276
Kích cỡ nhà: 3.184 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.266 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 82


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only