Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 62

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10135664
Kích cỡ nhà: 3.722 foot vuông
Số MLS: F10182618
Kích cỡ nhà: 2.955 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10184306
Kích cỡ nhà: 2.007 foot vuông
Số MLS: F10174287
Kích cỡ nhà: 1.890 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10194157
Kích cỡ nhà: 3.823 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.301 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10178268
Kích cỡ nhà: 2.722 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10177816
Kích cỡ nhà: 1.550 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10174423
Kích cỡ nhà: 1.589 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.839 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10185999
Kích cỡ nhà: 1.603 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10178291
Kích cỡ nhà: 2.295 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10178303
Kích cỡ nhà: 2.013 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10178297
Kích cỡ nhà: 2.013 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10183877
Kích cỡ nhà: 1.120 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10193348
Kích cỡ nhà: 3.576 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.288 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10189741
Kích cỡ nhà: 2.390 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 62


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only