Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://misahomes.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 301

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10144749
Kích cỡ nhà: 22.510 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10148612
Kích cỡ nhà: 9.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.900 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10157322
Kích cỡ nhà: 15.009 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10144433
Kích cỡ nhà: 9.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.900 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10136458
Kích cỡ nhà: 9.893 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.893 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10157707
Kích cỡ nhà: 9.866 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.866 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10144269
Kích cỡ nhà: 9.883 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.883 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10144839
Kích cỡ nhà: 4.718 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.718 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10156444
Kích cỡ nhà: 9.350 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.350 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10115493
Kích cỡ nhà: 7.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10147698
Kích cỡ nhà: 11.958 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10153206
Kích cỡ nhà: 7.688 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.688 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10152908
Kích cỡ nhà: 9.180 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.180 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10137923
Kích cỡ nhà: 9.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10156762
Kích cỡ nhà: 9.187 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.187 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 301


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only