Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 44

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10156757
Kích cỡ nhà: 5.515 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10190808
Kích cỡ nhà: 3.396 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10142778
Kích cỡ nhà: 1.571 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10185549
Kích cỡ nhà: 2.928 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10173595
Kích cỡ nhà: 2.768 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10184966
Kích cỡ nhà: 2.214 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10193982
Kích cỡ nhà: 2.420 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10189274
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10190929
Kích cỡ nhà: 1.623 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10170993
Kích cỡ nhà: 1.644 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10185872
Kích cỡ nhà: 1.939 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10193531
Kích cỡ nhà: 1.623 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10160221
Kích cỡ nhà: 1.266 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10158831
Kích cỡ nhà: 1.289 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10161195
Kích cỡ nhà: 1.489 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 44


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only