Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://misahomes.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 96

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10183716
Kích cỡ nhà: 3.621 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10182650
Kích cỡ nhà: 3.773 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.212 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10179609
Kích cỡ nhà: 3.348 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.131 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10170182
Kích cỡ nhà: 2.968 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.135 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10177587
Kích cỡ nhà: 2.992 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.493 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10185907
Kích cỡ nhà: 3.068 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10173735
Kích cỡ nhà: 3.773 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.804 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10127182
Kích cỡ nhà: 3.234 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.833 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10183128
Kích cỡ nhà: 2.554 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.418 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10185291
Kích cỡ nhà: 2.741 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10186104
Kích cỡ nhà: 3.111 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10162379
Kích cỡ nhà: 2.540 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.050 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10167592
Kích cỡ nhà: 1.827 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10181822
Kích cỡ nhà: 2.458 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.825 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10167027
Kích cỡ nhà: 2.255 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.876 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 96


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only