Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 92

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10193826
Kích cỡ nhà: 2.434 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10189854
Kích cỡ nhà: 2.880 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.828 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10193332
Kích cỡ nhà: 3.348 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10179609
Kích cỡ nhà: 2.830 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.131 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10167224
Kích cỡ nhà: 3.465 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.353 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10190632
Kích cỡ nhà: 2.465 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10173735
Kích cỡ nhà: 3.773 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.804 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10177105
Kích cỡ nhà: 3.182 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.476 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10178909
Kích cỡ nhà: 2.887 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.422 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10183128
Kích cỡ nhà: 2.554 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.418 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10185291
Kích cỡ nhà: 2.741 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10182711
Kích cỡ nhà: 2.049 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.236 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10186895
Kích cỡ nhà: 2.216 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10167592
Kích cỡ nhà: 1.827 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10190262
Kích cỡ nhà: 1.865 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 92


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only