Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://misahomes.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 124

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10128850
Kích cỡ nhà: 13.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10156127
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10147034
Kích cỡ nhà: 8.972 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.972 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10147977
Kích cỡ nhà: 13.015 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10139541
Kích cỡ nhà: 6.886 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.886 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10132737
Kích cỡ nhà: 8.013 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.013 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10127182
Kích cỡ nhà: 9.833 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.833 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10146417
Kích cỡ nhà: 7.393 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.393 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10146288
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10150625
Kích cỡ nhà: 10.235 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10153000
Kích cỡ nhà: 9.697 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.697 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10150574
Kích cỡ nhà: 10.724 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10148299
Kích cỡ nhà: 7.749 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.749 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10112563
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10155078
Kích cỡ nhà: 9.663 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.663 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 124


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only