Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://misahomes.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 39

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10122635
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10127436
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10096474
Kích cỡ nhà: 9.060 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.060 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10127867
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10119487
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10125820
Kích cỡ nhà: 20.071 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10132566
Kích cỡ nhà: 9.572 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.572 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10058809
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10139536
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10058088
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10124341
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10108384
Kích cỡ nhà: 388.119 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,91 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10129383
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10139753
Kích cỡ nhà: 3.485 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.485 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10129223
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 39


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only