Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 49

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10190636
Kích cỡ nhà: 3.933 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10127867
Kích cỡ nhà: 2.680 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10163967
Kích cỡ nhà: 850 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10178947
Kích cỡ nhà: 4.126 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10058088
Kích cỡ nhà: 1.901 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10187937
Kích cỡ nhà: 1.916 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10168776
Kích cỡ nhà: 1.640 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10165366
Kích cỡ nhà: 3.877 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.040 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10187039
Kích cỡ nhà: 1.776 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10187910
Kích cỡ nhà: 2.197 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10180906
Kích cỡ nhà: 1.752 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 49


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only