Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://misahomes.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 159

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10153162
Kích cỡ nhà: 13.943 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10157349
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10137251
Kích cỡ nhà: 8.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.800 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10137250
Kích cỡ nhà: 8.026 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.026 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10154030
Kích cỡ nhà: 7.879 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.879 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10138398
Kích cỡ nhà: 8.821 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.821 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10150517
Kích cỡ nhà: 7.366 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.366 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10151982
Kích cỡ nhà: 7.159 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.159 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10158165
Kích cỡ nhà: 7.280 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.280 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10118121
Kích cỡ nhà: 8.702 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.702 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10137425
Kích cỡ nhà: 7.257 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.257 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10146586
Kích cỡ nhà: 10.254 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10148560
Kích cỡ nhà: 8.695 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.695 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10157935
Kích cỡ nhà: 7.392 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.392 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 159


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only