Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://misahomes.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 141

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10137425
Kích cỡ nhà: 1.936 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.257 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10170158
Kích cỡ nhà: 2.293 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.166 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10158425
Kích cỡ nhà: 1.925 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10176643
Kích cỡ nhà: 2.295 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10177095
Kích cỡ nhà: 2.265 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.112 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10181492
Kích cỡ nhà: 1.599 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10182486
Kích cỡ nhà: 2.295 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10169587
Kích cỡ nhà: 1.876 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.404 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10159983
Kích cỡ nhà: 2.042 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.764 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10177436
Kích cỡ nhà: 1.824 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.300 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10184162
Kích cỡ nhà: 1.974 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.026 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10171906
Kích cỡ nhà: 1.730 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.800 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10177934
Kích cỡ nhà: 2.257 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.997 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10178903
Kích cỡ nhà: 1.368 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.875 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10186285
Kích cỡ nhà: 1.859 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.877 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 141


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only