Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 140

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10191593
Kích cỡ nhà: 780 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10137425
Kích cỡ nhà: 1.936 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.257 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10193979
Kích cỡ nhà: 2.135 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.498 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10170158
Kích cỡ nhà: 2.293 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.166 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10193453
Kích cỡ nhà: 3.071 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.644 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10158425
Kích cỡ nhà: 1.925 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10184389
Kích cỡ nhà: 3.137 foot vuông
Số MLS: F10191348
Kích cỡ nhà: 3.130 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10189947
Kích cỡ nhà: 3.652 foot vuông
Số MLS: F10169587
Kích cỡ nhà: 1.876 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.404 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10190704
Kích cỡ nhà: 2.998 foot vuông
Số MLS: F10191509
Kích cỡ nhà: 1.710 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.959 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10181492
Kích cỡ nhà: 1.599 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10177436
Kích cỡ nhà: 1.824 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.300 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10189145
Kích cỡ nhà: 1.628 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.871 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 140


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only