Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 93

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10197497
Kích cỡ nhà: 4.743 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10204732
Kích cỡ nhà: 2.140 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10204332
Kích cỡ nhà: 1.444 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10209992
Kích cỡ nhà: 2.858 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.375 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: F10198896
Kích cỡ nhà: 2.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.046 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10199779
Kích cỡ nhà: 1.444 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10196585
Kích cỡ nhà: 2.498 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.051 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10205503
Kích cỡ nhà: 1.450 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10203971
Kích cỡ nhà: 1.450 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10205474
Kích cỡ nhà: 1.450 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10198559
Kích cỡ nhà: 3.709 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10177870
Kích cỡ nhà: 1.540 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10166357
Kích cỡ nhà: 1.330 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10208185
Kích cỡ nhà: 1.298 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10202311
Kích cỡ nhà: 2.226 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.389 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 93


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2020 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only