Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://misahomes.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 75

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10143778
Kích cỡ nhà: 4.014 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.014 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10137452
Kích cỡ nhà: 6.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10148159
Kích cỡ nhà: 5.271 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.271 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10130401
Kích cỡ nhà: 6.999 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.999 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10147229
Kích cỡ nhà: 7.005 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.005 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10146403
Kích cỡ nhà: 7.510 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.510 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10150548
Kích cỡ nhà: 4.503 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.503 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10141774
Kích cỡ nhà: 7.863 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.863 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10150378
Kích cỡ nhà: 8.434 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.434 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10148578
Kích cỡ nhà: 9.353 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.353 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10137247
Kích cỡ nhà: 7.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.700 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10149326
Kích cỡ nhà: 5.998 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.998 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10132088
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10136068
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 75


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only