Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 84

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10198540
Kích cỡ nhà: 4.645 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10198453
Kích cỡ nhà: 4.272 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10199088
Kích cỡ nhà: 3.976 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10201981
Kích cỡ nhà: 3.957 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10207034
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10198522
Kích cỡ nhà: 3.238 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10190102
Kích cỡ nhà: 3.958 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.730 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10207224
Kích cỡ nhà: 3.380 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: H10769394
Kích cỡ nhà: 3.488 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.100 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: H10763227
Kích cỡ nhà: 3.972 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10202714
Kích cỡ nhà: 3.955 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: H10690527
Kích cỡ nhà: 3.766 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10201500
Kích cỡ nhà: 3.999 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.300 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10191273
Kích cỡ nhà: 3.338 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: H10730889
Kích cỡ nhà: 3.361 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 84


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only