Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 61

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10188224
Kích cỡ nhà: 3.380 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10182856
Kích cỡ nhà: 4.237 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.707 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10188266
Kích cỡ nhà: 3.733 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.121 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10169909
Kích cỡ nhà: 4.012 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10173070
Kích cỡ nhà: 4.504 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.983 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10167484
Kích cỡ nhà: 3.341 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.698 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10185256
Kích cỡ nhà: 3.185 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.220 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10187804
Kích cỡ nhà: 3.581 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.393 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10167084
Kích cỡ nhà: 3.582 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.410 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10180660
Kích cỡ nhà: 3.726 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10188222
Kích cỡ nhà: 2.825 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.400 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10156542
Kích cỡ nhà: 3.851 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.825 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10185976
Kích cỡ nhà: 3.714 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.019 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10181854
Kích cỡ nhà: 3.672 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10170878
Kích cỡ nhà: 2.481 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.897 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 61


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only