Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://misahomes.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 57

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10119047
Kích cỡ nhà: 99.327 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10104777
Kích cỡ nhà: 11.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10153237
Kích cỡ nhà: 12.733 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10149486
Kích cỡ nhà: 9.762 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.762 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10147263
Kích cỡ nhà: 10.070 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10149447
Kích cỡ nhà: 10.187 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10156542
Kích cỡ nhà: 7.825 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.825 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10158733
Kích cỡ nhà: 9.892 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.892 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10145253
Kích cỡ nhà: 8.469 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.469 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10151287
Kích cỡ nhà: 7.824 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.824 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10156711
Kích cỡ nhà: 6.006 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.006 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10143929
Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10152802
Kích cỡ nhà: 9.788 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.788 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10152623
Kích cỡ nhà: 6.912 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.912 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10157365
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2 3 4

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 57


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only