Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 68

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10051748
Kích cỡ nhà: 7.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.729 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10197605
Kích cỡ nhà: 4.729 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10205777
Kích cỡ nhà: 1.455 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10198001
Kích cỡ nhà: 1.917 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10205751
Kích cỡ nhà: 1.430 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10198232
Kích cỡ nhà: 656 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10138676
Kích cỡ nhà: 1.669 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10189052
Kích cỡ nhà: 2.184 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.900 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10166800
Kích cỡ nhà: 1.377 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10166806
Kích cỡ nhà: 1.321 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10163299
Kích cỡ nhà: 1.317 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10175564
Kích cỡ nhà: 776 foot vuông
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10190322
Kích cỡ nhà: 1.180 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10156442
Kích cỡ nhà: 696 foot vuông
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 68


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only