Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://misahomes.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 152

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10117541
Kích cỡ nhà: 2.461 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.242 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10184394
Kích cỡ nhà: 2.320 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.692 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10178964
Kích cỡ nhà: 1.738 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.033 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10180232
Kích cỡ nhà: 2.405 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10182142
Kích cỡ nhà: 2.070 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.486 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10184736
Kích cỡ nhà: 1.615 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.503 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10183603
Kích cỡ nhà: 1.479 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10176259
Kích cỡ nhà: 2.103 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.844 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10180868
Kích cỡ nhà: 1.660 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.817 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10173769
Kích cỡ nhà: 1.755 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10179385
Kích cỡ nhà: 2.070 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.277 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10163254
Kích cỡ nhà: 2.273 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.507 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10182573
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10176600
Kích cỡ nhà: 2.162 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.433 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10176672
Kích cỡ nhà: 1.893 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.965 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 152


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only