Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://misahomes.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 160

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10161536
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10117541
Kích cỡ nhà: 7.242 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.242 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10165634
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10156625
Kích cỡ nhà: 5.511 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.511 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10161952
Kích cỡ nhà: 8.121 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.121 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10167566
Kích cỡ nhà: 7.503 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.503 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10151503
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10161965
Kích cỡ nhà: 7.678 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.678 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10163254
Kích cỡ nhà: 6.507 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.507 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10137253
Kích cỡ nhà: 4.958 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.958 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10168346
Kích cỡ nhà: 7.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10168044
Kích cỡ nhà: 6.414 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.414 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10160966
Kích cỡ nhà: 7.864 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.864 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10166283
Kích cỡ nhà: 12.487 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10135538
Kích cỡ nhà: 6.117 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.117 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 160


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only