Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://misahomes.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 156

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10131985
Kích cỡ nhà: 10.640 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10144169
Kích cỡ nhà: 4.722 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.722 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10117541
Kích cỡ nhà: 7.242 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.242 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10136823
Kích cỡ nhà: 5.511 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.511 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10131289
Kích cỡ nhà: 6.508 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.508 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10150661
Kích cỡ nhà: 4.770 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.770 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10135538
Kích cỡ nhà: 6.117 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.117 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10149571
Kích cỡ nhà: 6.313 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.313 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10143904
Kích cỡ nhà: 8.320 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.320 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10149201
Kích cỡ nhà: 4.472 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.472 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10139425
Kích cỡ nhà: 5.039 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.039 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10148708
Kích cỡ nhà: 4.501 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.501 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10139074
Kích cỡ nhà: 5.932 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.932 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10144946
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10149369
Kích cỡ nhà: 8.263 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.263 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 156


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only