Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 130

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10200904
Kích cỡ nhà: 2.256 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10217326
Kích cỡ nhà: 2.795 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.511 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10117541
Kích cỡ nhà: 2.461 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.242 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10212741
Kích cỡ nhà: 2.220 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.850 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10215296
Kích cỡ nhà: 2.330 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.771 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10206810
Kích cỡ nhà: 1.237 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.524 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10179385
Kích cỡ nhà: 2.070 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.277 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10182573
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10202400
Kích cỡ nhà: 1.532 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.871 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10216485
Kích cỡ nhà: 1.294 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.150 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10218039
Kích cỡ nhà: 1.698 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.956 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10189385
Kích cỡ nhà: 1.610 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.504 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10215830
Kích cỡ nhà: 1.040 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10193807
Kích cỡ nhà: 1.574 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.501 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10208055
Kích cỡ nhà: 1.873 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.046 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 130


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2020 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only