Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 153

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10117541
Kích cỡ nhà: 2.461 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.242 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10184394
Kích cỡ nhà: 2.320 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.692 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10188474
Kích cỡ nhà: 2.644 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.234 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10191120
Kích cỡ nhà: 2.056 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.541 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10190778
Kích cỡ nhà: 1.974 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.335 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10178964
Kích cỡ nhà: 1.738 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.033 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10190917
Kích cỡ nhà: 2.723 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10173769
Kích cỡ nhà: 1.755 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10188431
Kích cỡ nhà: 1.789 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.522 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10179385
Kích cỡ nhà: 2.070 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.277 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10183603
Kích cỡ nhà: 1.579 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10191303
Kích cỡ nhà: 1.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.296 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10188098
Kích cỡ nhà: 1.622 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.956 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10189385
Kích cỡ nhà: 1.610 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.504 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10176672
Kích cỡ nhà: 1.893 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.965 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 153


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only