Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://misahomes.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 99

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10139989
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10146323
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10148230
Kích cỡ nhà: 6.912 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.912 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10147882
Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10138888
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10142083
Kích cỡ nhà: 6.405 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.405 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10145260
Kích cỡ nhà: 6.160 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.160 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10094601
Kích cỡ nhà: 6.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10140861
Kích cỡ nhà: 6.820 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.820 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10149021
Kích cỡ nhà: 6.353 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.353 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10148731
Kích cỡ nhà: 6.601 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.601 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10145850
Kích cỡ nhà: 5.236 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.236 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10130244
Kích cỡ nhà: 4.468 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.468 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10136542
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 99


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only