Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://misahomes.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 125

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10151054
Kích cỡ nhà: 10.295 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10150666
Kích cỡ nhà: 7.397 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.397 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10163368
Kích cỡ nhà: 6.904 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.904 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10159365
Kích cỡ nhà: 6.272 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.272 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10146323
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10148230
Kích cỡ nhà: 6.912 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.912 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10167283
Kích cỡ nhà: 6.902 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.902 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10163500
Kích cỡ nhà: 6.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10164050
Kích cỡ nhà: 8.457 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.457 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10161093
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10163613
Kích cỡ nhà: 1.694 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1.694 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10166316
Kích cỡ nhà: 6.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10145260
Kích cỡ nhà: 6.160 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.160 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10114568
Kích cỡ nhà: 7.026 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.026 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10163829
Kích cỡ nhà: 6.302 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.302 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 125


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only