Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://misahomes.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 222

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10140215
Kích cỡ nhà: 5.452 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.452 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10130587
Kích cỡ nhà: 9.182 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.182 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10130899
Kích cỡ nhà: 15.342 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10148657
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10143514
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10149131
Kích cỡ nhà: 10.183 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10115418
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10146172
Kích cỡ nhà: 7.775 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.775 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10151488
Kích cỡ nhà: 7.015 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.015 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10158243
Kích cỡ nhà: 13.168 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10151539
Kích cỡ nhà: 7.513 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.513 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10142476
Kích cỡ nhà: 7.001 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.001 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 222


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only