Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://misahomes.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 185

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10184886
Kích cỡ nhà: 4.119 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10179135
Kích cỡ nhà: 2.868 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.168 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10180702
Kích cỡ nhà: 3.250 foot vuông
Số MLS: F10184733
Kích cỡ nhà: 2.651 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10185606
Kích cỡ nhà: 1.781 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.149 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10164396
Kích cỡ nhà: 2.223 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10185495
Kích cỡ nhà: 1.691 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.001 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10179192
Kích cỡ nhà: 2.185 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10182946
Kích cỡ nhà: 1.691 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.351 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10185525
Kích cỡ nhà: 1.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.012 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10180988
Kích cỡ nhà: 2.075 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.512 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10182561
Kích cỡ nhà: 2.472 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.513 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10180717
Kích cỡ nhà: 2.348 foot vuông
Số MLS: F10186061
Kích cỡ nhà: 2.176 foot vuông
Số MLS: F10178364
Kích cỡ nhà: 2.072 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 185


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only