Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://misahomes.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 84

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10158889
Kích cỡ nhà: 1.708 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10177870
Kích cỡ nhà: 1.540 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10166357
Kích cỡ nhà: 1.330 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10150666
Kích cỡ nhà: 2.238 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.397 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10151054
Kích cỡ nhà: 1.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10186218
Kích cỡ nhà: 1.740 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.590 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10182071
Kích cỡ nhà: 1.627 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10032051
Kích cỡ nhà: 1.255 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.600 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10178330
Kích cỡ nhà: 1.584 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10166316
Kích cỡ nhà: 1.193 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10184675
Kích cỡ nhà: 1.025 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.480 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10182359
Kích cỡ nhà: 1.178 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.874 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10168571
Kích cỡ nhà: 1.514 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.581 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10168769
Kích cỡ nhà: 1.583 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 84


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only