Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 83

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10204494
Kích cỡ nhà: 1.708 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10205503
Kích cỡ nhà: 1.450 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10203971
Kích cỡ nhà: 1.450 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10205474
Kích cỡ nhà: 1.450 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10177870
Kích cỡ nhà: 1.540 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10166357
Kích cỡ nhà: 1.330 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10151054
Kích cỡ nhà: 1.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10199654
Kích cỡ nhà: 1.548 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.903 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10187240
Kích cỡ nhà: 1.727 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10032051
Kích cỡ nhà: 1.255 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.600 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: H10773297
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10197056
Kích cỡ nhà: 1.917 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10205698
Kích cỡ nhà: 1.486 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.370 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10204527
Kích cỡ nhà: 1.720 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.193 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 83


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only